မဂၤလာပါ

မဂၤလာပါ

Sunday, 19 May 2013

၀ိပတၱိတရားေလးပါးႏွင္႔ ဗ်သနတရားငါးပါး


၀ိပတၱိတရားေလးပါးႏွင္႔ ဗ်သနတရားငါးပါး
**************************

... ၀ိပတၱိတရားေလးပါး။ ။ ၀ိပတၱိ။ မျပည့္စံုျခင္း၊ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕ ဘုရားရွိခိုး ဆုေတာင္းသည့္အခါ ၀ိပတၱိတရားေလးပါးမွ ကင္းလြတ္ျငိမ္းေအာင္ ထည့္၍ဆုေတာင္းေလ့ရွိၾကသည္။

1. မင္းဆိုး မင္းယုတ္အုပ္စိုးေသာ ကာလ၌ျဖစ္ျခင္း၊
2. အပါယ္ေလးပါး၌ ျဖစ္ရျခင္း၊
3. ရုပ္ဆင္းအဂၤါ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊
4. အသိအလိမၼာ ညာဏ္ပညာႏွင့္ သတိ၀ီရိယ မ၇ွိျခင္း။

ဗ်သနတရားငါးပါး။ ။ ဗ်သန။ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဆံုးရံႈးျခင္း။ ဗ်သနတရား ငါးပါးရွိသည္။
1. ဉာတိဗ်သန - ေဆြမ်ိဳးမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊
2. ေဘာဂဗ်သန - စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးျခင္း၊
3. ေရာဂဗ်သန - အနာေရာဂါျဖစ္၍ ပ်က္စီးျခင္း၊
4. ဒိ႒ိဗ်သန - အယူမွား၍ ပ်က္စီးျခင္း၊
5. သီလဗ်သန - သီလ ပ်က္စီးျခင္း။

credit to

ေမတၱာျဖင္႔စုစည္းတင္ျပသူ
အႏွိဳင္းမဲ႔စာတိုေပစမ်ား
www.inifnitydhamma.com

Monday, 22 April 2013

ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္

 
                                               Photo credit to ကုိေက်ာ္သူ
 သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရား၀တ္ၿပ ုသည့္ဘုရားခန္းပါ။ အလြန္ၾကည္ညိုစရာေကာင္းလို ့ ကိုေက်ာ္သူ ေဖ့စ္ဘြတ္မွကူးယူပူေဇာ္ပါသည္။ပ႒န္း (ၿမန္မာဘာသာၿပန္)


Friday, 22 March 2013

၂၄။ အ၀ိဂတပစၥေယာ

၂၄။ အ၀ိဂတပစၥေယာ
 
၂၄။အဝိဂတပစၥေယာ=မကင္းသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။
မဟာသမုဒၵရာေရသည္ မိမိကုိမွီကုန္ေသာငါး၊လိပ္တုိ႔ႏွင့္မကင္း၊မကြာခင္ ခ်မ္းသာေစျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သုိ႔အာဟာရသည္ ဥပါဒ္၊ဌီ၊ဘင္ဟူေသာ လကၡဏာငယ္သုံးခ်က္ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ခါနီးထိ အသက္ရွင္စဥ္ ကာလ၌ သာ ေက်းဇူးျပဳျခင္းငွာ အဝိဂတပစၥည္းတရားကုိေဟာေတာ္မူသည္။
 ( ေဒါက္တာအရွင္ေကာဝိဒစာရ )
Photo Credit to
 

၂၃။၀ိဂတပစၥေယာ

၂၃။၀ိဂတပစၥေယာ
 
၂၃။ဝိဂတပစၥေယာ=ကင္းမဲ့ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။
ေနမင္းအေရာင္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္းသည္ လမင္း၏ အေရာင္ကုိ ထြန္းလင္းေစသကဲ့သုိ႔ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ၊တရားမ်ား ကင္းေပ်ာက္သြားလ်ွင္ အမွားႏွင့္အမွန္ကုိခြဲျခားသိေစျခင္းျဖင့္ေက်းဇူးျပဳျခင္းငွာ ဝိဂတပစၥည္းတရားကုိေဟာေတာ္မူသည္။
 
 ( ေဒါက္တာအရွင္ေကာဝိဒစာရ )
Photo Credit to
 

၂၂။နတၶၴိပစၥေယာ

၂၂။နတၶၴိပစၥေယာ
 
၂၂။နတၳိပစၥေယာ=မရွိသည္ျဖစ္၍ မရွိမွ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။
ဆီမီးျငိမ္းသြားျခင္းသည္ အမုိက္အေမွာင္ကုိ ရျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း၊ညအခါကုန္လြန္သြားျခင္းသည္ ေန႔အခါ ေရာက္ဖုိ႔ရန္ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း၊ေရွးေရွးစိတ္တုိ႔ခ်ဳပ္ျငိမ္း၍ မရွိျခင္းသည္ ေနာက္ေနာက္စိတ္ျဖစ္ဖုိ႔ရန္အတြက္ မရွိေသာအျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္းငွာ နတၳိပစၥည္းတရားကုိေဟာေတာ္မူသည္။
( ေဒါက္တာအရွင္ေကာဝိဒစာရ )
Photo Credit to